• Od 4 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.
 • Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie.

 • Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
 • Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
 • Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jak złożyć wniosek za pośrednictwem platformy  ePUAP:

Na dzień dzisiejszy wniosek nie jest dostępny w wersji elektronicznej na platformie ePUAP. Można go pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i zapisać a następnie:

 1. zalogować się na stronie : https://gov.pl/
  (logowanie odbywa się za pomocą Profilu Zaufanego lub innego dostawcy potwierdzającego tożsamość)
 2. Po zalogowaniu wybrać :  z sekcji “Popularne Usługi” lub “Wszystkie Usługi” -> Pismo Ogólne do Urzędu ->  Wybierz właściwy urząd (MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (05-500 PIASECZNO, WOJ. MAZOWIECKIE)-> Załącz wypełniony wniosek -> Wyślij.
 3. Instrukcja szczegółowa -> link

 

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku.

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł. w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych składających się co najmniej z 6 osób

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych, ,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie,

ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno

tel. 22 750 33 08, 22 756 72 63

mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu

anna.kochan@mgops.piaseczno.eu

 

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf KLAUZULA INFORMACYJNA dodatek osłonowy PDF 2 lutego 2022 09:37 Administrator 106 KB 427
2 pdf Instrukcja złożenia wniosku online 2 lutego 2022 09:48 Administrator 629 KB 417
3 pdf Wzór wniosku o dodatek osłonowy PDF 5 stycznia 2022 10:25 Administrator 272 KB 1658
4 doc Wzór wniosku o dodatek osłonowy DOCX 5 stycznia 2022 10:13 Administrator 74 KB 1182
5 pdf Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy PDF 5 stycznia 2022 10:13 Administrator 157 KB 1141