Dnia 16 czerwca 2020 r. od godz. 16.00 odbędzie się warsztat żywieniowy dla podopiecznych korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2019.   Dnia 19 czerwca 2020r. odbędzie się warsztat żywieniowy dla podopiecznych korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2019.   Dnia 17 czerwca 2020 …
SAMOTNOŚĆ – KIEDY I KOGO DOTYKA? JAK SOBIE Z NIĄ RADZIĆ? Potrzeba kontaktu z drugą osobą jest wpisana w naturę człowieka. Długotrwałe odosobnienie, wyizolowanie społeczne może prowadzić do obniżenia nastroju oraz depresji. Samotność może dotknąć każdego, na każdym etapie życia, najczęściej dotyka jednak osoby starsze, chore, niepełnosprawne oraz dzieci. Często osoby …
W czasie epidemii Zespół ds.przemocy przeprowadza grupy robocze w formie wideokonferencji lub rozmowy telefonicznej. Na grupie roboczej spotykają się przedstawiciele MGOPS oraz Policji. Zapraszamy państwa do współpracy w tych formach kontaktu.