Akademia Rodziny zaprasza dzieci z terenu gminy Piaseczno na warsztaty “Akademia Mocy”

To cykl 10 spotkań grupowych, podczas których dzieci będą mogły:
• budować swoją wiarę w siebie i poczucie własnej wartości
• uczyć się asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych, np. odmawianie, rozwiązywanie konfliktów itp.
• rozwijać umiejętności radzenia sobie z różnymi emocjami
• budować pozytywne relacje z innymi

Zajęcia będą odbywały się w różnych formach: gry, zabawy ogólnorozwojowe, wspólne tworzenie plakatów, dyskusje i wiele innych aktywności wspierających rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny małych Uczestników
Na ostatnich zajęciach zapraszamy na GRĘ TERENOWĄ!!!

Dla kogo ?
Dzieci w wieku 7-10 lat

Gdzie?
Zajęcia będą odbywać się w Centrum Przedsiębiorczości, ul. Warszawska 1, 05-500 Piaseczno

Kiedy?
Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu (w poniedziałki) w godzinach: 16.30 – 18.00.

Kiedy ruszamy?
Pierwsze zajęcia odbędą się 26.09.2022r.

Ilość miejsc ograniczona !

Zapisy i dodatkowe informacje:

503 685 790 (Angelika)

akademia.rodziny@mgops.piaseczno.eu