Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zarządzanie projektem”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ze względu na pełnione obowiązki będą współuczestniczyć w prowadzeniu prac projektowych oraz dla przyszłych kierowników projektów. Szkolenie wprowadza w świat pojęciowy zarządzania projektami, zapoznaje z podstawowymi terminami i elementami cyklu życia projektu, dostarcza elementarnych narzędzi i technik niezbędnych dla każdego członka zespołu projektowego

Projekt – co to takiego
• Podstawowe charakterystyki projektu
• Czym jest zarządzanie projektem?
• Działania wytwórcze a działania zarządcze
• Procesowe podejście do realizacji projektu

Kontekst i organizacja projektu
• Projekt i jego produkt – cykl życia projektu i produktu
• Najważniejsze elementy dla powoływania projektu do życia
• Ocena zasadności projektu
• Kim są interesariusze projektu? Jakie są ich cele?
• Kiedy projekt osiąga sukces? Jak zdefiniować sukces projektu?
• Struktura organizacyjna realizacji projektu

Zakres projektu
• Mapa produktów projektu
• Wymagania i ich rola
• Struktura podziału prac

Harmonogram projektu
• Harmonogram i jego elementy, harmonogram pierwotny i operacyjny
• Określanie czasu realizacji zadań
• Ścieżka krytyczna

Koszty projektu
• Koszty i ich rodzaje
• Budżet projektu
• Plan bazowy kosztów

Jakość w projekcie
• Wymiary jakości w projekcie
• Postępowanie z jakością w projekcie – czym jest zapewnienie jakości i czym jest kontrolowanie jakości?

Ludzie i komunikacja w projekcie
• Budowanie zespołu projektowego
• Komunikacja w zespole projektowym
• Role i obowiązki kierownika projektu oraz członka zespołu projektowego

Wykonanie planu projektu
• Plan realizacji projektu jako podstawa jego wykonania
• Koordynacja działań w projekcie
• Kontrolowanie i śledzenie planu projektu
• Zarządzanie zmianą w projekcie
• Rezultaty zmian w projekcie

Szkolenie poprowadzi dla nas Katarzyna Korsieko-Wójcik – Szefowa zespołów Human Resources, z doświadczeniem zarówno w Zarządach wielokulturowych, międzynarodowych korporacji FMCG, jak i polskich biznesach. Zarządzała zespołami bezpośrednio do niej raportującymi oraz tzw. strukturami matrix, w krajach europejskich m.in. w Polsce, krajach Bałtyckich, Czechach, Słowacji, Rumunii, Belgii i Holandii oraz Szwajcarii, jak również kierowała globalnymi, wielokulturowymi projektami. W swojej karierze była odpowiedzialna za planowanie i realizację kompleksowych zmian organizacyjnymi, transformacje biznesów, tworzenie i przekształcanie strategii oraz budowanie nowych organizacji. Trener z pasji i doświadczenia, głównie w obszarach interpersonalnych i biznesowych. Szczególną inspiracją jest dla niej praca z różnymi kulturami. Certyfikowany trener MBTI, DISC extended, coach biznesu i osób indywidualnych, TTT (Train the Trainer). Bliskie są jej tematy związane z zarządzaniem zmianą, dynamiką zespołu, komunikacją interpersonalną, transformacją i restrukturyzacją, przywództwem oraz potencjałem i rozwojem indywidualnym.

Kiedy?
6 czerwca 2024 r. (czwartek) godz. 09.00-15.00

Gdzie?
Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie, ul. Warszawska 1 (wejście od strony pl. Piłsudskiego)

Zapisy:
https://app.evenea.pl/event/883710-58/