W czasie epidemii Zespół ds.przemocy przeprowadza grupy robocze w formie wideokonferencji lub rozmowy telefonicznej. Na grupie roboczej spotykają się przedstawiciele MGOPS oraz Policji. Zapraszamy państwa do współpracy w tych formach kontaktu.