Do końca sierpnia można dołączyć do projektu „Masz tę moc zmienić jutro”. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Piaseczno nieaktywnych zawodowo lub planujących przekwalifikowanie się.

W programie bezpłatne konsultacje, warsztaty oraz szkolenia:

– indywidualne poradnictwo zawodowe

– wspieranie w powrocie na rynek pracy

– budowanie indywidualnego wizerunku

– rola mediów społecznościowych w poszukiwaniu pracy

– efektywna komunikacja interpersonalna

– asertywność

– radzenie sobie ze stresem

– autoprezentacja

– wizaż i stylizacja

– inne spotkania z zakresu rozwoju osobistego

Zajęcia będą odbywały się w Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie. Start: wrzesień 2022.

Zapisy i informacje:

736 344 575 (Marta)

kis@mgops.piaseczno.eu