Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie zaprasza na  „Warsztaty Umiejętności Wychowawczych”.  Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Akademia Rodziny”.

Cykl warsztatów obejmie 10 spotkań. Program warsztatów został opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

Zagadnienie 1. Stawianie granic.

Zagadnienie 2. Radzenie sobie z uczuciami swoimi i dziecka.

Zagadnienie 3. Zachęcanie dziecka do współpracy.

Zagadnienie 4. Stosowanie konsekwencji zamiast karania.

Zagadnienie 5. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Zagadnienie 6. Zachęcanie dziecka do samodzielności.

Zagadnienie 7. Uwalnianie dziecka od grania ról.

Zagadnienie 8. Pomocna pochwała i zachęta.

  1. GRANICE

Jak wyznaczać dzieciom granice, aby mogły zdrowo regulować swoje relacje z innymi ludźmi?

  1. UCZUCIA I EMOCJE

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób konstruktywny?

  1. ZACHĘCANIE DO WSPÓŁPRACY

Jak zachęcać dziecko do wykonywania swoich obowiązków, m.in. nauki, sprzątania itp.?

  1. KARY I KONSEKWENCJE

Jak nauczyć dziecko poczucia odpowiedzialności za swoje działania? Czy karać? A jeżeli nie karać, to jak uczyć dziecko pożądanych zachowań?

  1. KONFLIKTY I PROBLEMY

Jak uczyć dzieci rozwiązywania konfliktów i konstruktywnie podchodzić do problemów?

  1. SAMODZIELNOŚĆ

Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak wspierać kreatywność dziecka?

  1. ETYKIETY I “ROLE”

Jak wpierać dziecko w rozwijaniu jego/jej mocnych stron? Jak budować jego/jej poczucie własnej wartości?

  1. POCHWAŁA

Jak chwalić aby budować poczucie własnej wartości dziecka i jednocześnie pomóc mu/jej w realistycznej ocenie swojej osoby? Jak chwalić, by zmotywować do pracy? Jak wspierać twórcze myślenie u dziecka?

Dla kogo?

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, opiekunów i wychowawców chcących rozwinąć umiejętności wychowawcze i zbudować więź z dzieckiem opartą na szacunku, zrozumieniu, współpracy i miłości.

Kiedy?

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w godzinach 9.00-13.00.

Gdzie?

Warsztaty odbywają się w Piasecznie ul. Szkolna 18 “Przystań Pod Klonami”.

Zapisy i dodatkowe informacje:

Zapisy trwają cały rok. Prowadzone są dwa cykle warsztatów- 1 edycja do wakacji, 2 edycja po wakacjach.

736 344 573 (Marta)

akademia.rodziny@mgops.piaseczno.eu