Akademia Rodziny oraz Stowarzyszenie Gradiam zapraszają na rodzinne warsztaty „Jak być XD?”.

  • Dla kogo?

Młodzież (13-15 lat)

Rodzice / opiekunowie / dziadkowie

  • Jakie tematy poruszymy?
  • Rodzice 

– rozmawiaj z dziećmi na temat alkoholu

– zbuduj dobrą relację z dzieckiem

– określ swoje oczekiwania i zasady

– naucz dziecko reagować na presję rówieśników

– dawaj przykład swoim zachowaniem

– zaufanie kluczem do bezpieczeństwa dziecka i rodzica

– rola rodziców w procesie wychowania

– odpowiedzialne postawy związane z alkoholem

  • Dzieci/młodzież

– asertywność umiejętność pozwalająca chronić przed presją rówieśniczą

– gdzie leżą moje granice

– budowanie pozytywnej samooceny

– budowanie własnej wartości – jesteś wartościowy/wartościowa bo jesteś

– bagaż (plecak) doświadczeń, który każdy z nas posiada i nie wiemy kto jak ciężki ten plecak nosi

– umiejętność krytycznego myślenia w kontekście przekazów marketingowych w różnych mediach, odróżnianie faktów od opinii (korekta fałszywych normatywnych przekonań funkcjonujących w społeczeństwie dotyczących picia alkoholu

–  wartości i wyznaczanie celów

  • Kiedy?

I grupa:

20 listopada 2021 (sobota)

9.00-14.00

II grupa:

27 listopada 2021 (sobota)

9.00-14.00

  • Gdzie?

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

Świętojańska 5a, Piaseczno

  • Jak się zapisać?

736 344 575 (Marta)

666 973 189 (Radosław)

akademia.rodziny@mgops.piaseczno.eu