Dzień dobry. Ukończyłem ośmiotygodniową terapię uzależnień i utrzymuję obecnie siedem miesięcy abstynencji. Zastanawiam się nad tym, co mogę robić, aby wzmacniać swoją decyzję o niepiciu. Jakich zmian powinienem dokonywać, na co uważać, co wspierać. Mam wrażenie, że obecnie stanąłem w miejscu. Dziękuję za odpowiedź – Janek, alkoholik.

Dzień dobry, Panie Janie. Kiedyś jeden z Pacjentów powiedział mi, że trzeźwienie jest jak podchodzenie pod górę po schodach ruchomych, które jadą w dół. Jak staniemy, to zaczynamy zjeżdżać. Coś w tym jest, szczególnie podczas budowania tożsamości alkoholowej i umacniania zmian. Najważniejszym w procesie zmiany jest utrwalenie nowej tożsamości osoby uzależnionej. Nowa tożsamość stanowi fundament trwałości decyzji o zmianie sposobu życia i porzuceniu destrukcyjnych zachowań związanych z piciem, hazardem, braniem narkotyków czy leków. Z wielu badań jakie prowadzono na osobach uzależnionych od alkoholu, próbując ustalić, co najbardziej pomaga w utrzymaniu abstynencji, na pierwszym miejscu znalazł się wpływ wewnętrznego przekonania do abstynencji. Bezpośrednio wiąże się to z tożsamością alkoholową. Nowa tożsamość i akceptacja sprawiają, że człowiek przestaje cierpieć pomimo braku chemicznych podpórek, a dzięki wyzwoleniu od przymusu picia, brania czy powtarzania destrukcyjnych zachowań u wielu osób pojawia się wręcz duma i zadowolenie z poradzenia sobie ze swoim uzależnieniem. Jednak samo zaprzestanie picia nie jest celem ani AA ani profesjonalnej psychoterapii uzależnień, jest natomiast warunkiem do wprowadzenia dalszych zmian. Zmian tych warto poszukiwać najpierw w zmianie stylu życia, następnie w zmianie zachowań, zmianie sposobu myślenia, zmianie sposobu przeżywania emocji, a również w zmianie osobistych przekonań. Aby ułatwić  poszukiwania i decyzję jakie cele chciałby Pan osiągnąć, przytoczę zmiany, jakich warto dokonać w czterech głównych sferach działalności człowieka: fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej.

SFERA FIZYCZNA

 • Gimnastyka, ćwiczenia fizyczne (jakie?)
 • Dbanie o zdrowie (konkretnie co?)
 • Poprawa wydolności fizycznej (w jaki sposób?)

SFERA PSYCHICZNA

 • Wzrost poczucia własnej wartości
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego
 • Akceptacja siebie
 • Wiara we własne siły
 • Otwartość
 • Uczciwość
 • Szacunek do siebie
 • Umiejętność wybaczania
 • Przeżywanie uczuć
 • Odpowiedzialność
 • Poczucie humoru

SFERA DUCHOWA

 • Wrażliwość na uczucia innych
 • Wiara w ludzi
 • Powrót do zainteresowań oraz rozwijanie nowych pasji
 • Wdzięczność
 • Radość życia
 • Nadzieja
 • Miłość
 • Przyjaźń
 • Wrażliwość na otaczający świat
 • Stabilna i adekwatna samoocena
 • Realizacja celów życiowych

SFERA SPOŁECZNA

 • Zmiana zachowania w stosunku do innych
 • Odbudowa życzliwości do ludzi
 • Nawiązywanie zdrowych kontaktów międzyludzkich
 • Pielęgnowanie przyjaźni
 • Akceptacja innych
 • Umiejętność wybaczania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Satysfakcjonujące wypełnienie czasu

Wprowadzanie powyższych zmian jest procesem i warto, aby Pan osiągał je w oparciu o terapię pogłębioną, maratony rozwojowe czy grupę zapobiegania nawrotom. Powodzenia!!!