Podczas wykładu słuchacze będą mogli się dowiedzieć wielu praktycznych rzeczy z zakresu umów cywilnoprawnych – m.in. jak ustanowić i odwołać darowiznę, w jakiej formie dokonywać umów (np. pisemnie, ustnie czy notarialnie), jak

1) umowa dożywocia

2) jak wygląda i jaki jest tryb (procedura) odstąpienia konsumenckiego (m.in. od umów zawartych na wszelkich „pokazach”, przez telefon czy w sklepie internetowym),

3) sposoby cofnięcia umowy poprzez powołanie się na takie wady oświadczeń woli, jak błąd czy pozorność,

4) jak napisać poprawnie testament.

5) polisy, ubezpieczenia i „pułapki”

6) ryzyka instrumentów finansowych, pożyczki, kredyty,” odwrócona hipoteka”

 

Wszystkie zagadnienia zostaną przedstawione w prosty sposób, na wielu życiowych przykładach.