• Chcesz pracować w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami, predyspozycjami i cechami charakteru?

  • Akademia Rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie zaprasza na konsultacje z wykorzystaniem Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji.
  • Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP to kwestionariusz pozwalający na sprawdzenie jaki rodzaj pracy zawodowej byłby najbardziej dostosowany do zainteresowań i charakteru osoby wypełniającej kwestionariusz. Umożliwia stworzenie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Kwestionariusz składa się ze 133 stwierdzeń dotyczących między innymi kilku grup upodobań odnoszących się do typów wykonywanych czynności np. zainteresowania językowe, matematyczno-logiczne, praktyczno-techniczne, opiekuńczo-usługowe itp. Osoba badana określa na pięciostopniowej skali, jak bardzo zgadza się, że dane stwierdzenie odnosi się do niej.

Dla kogo?

  • Uczniowie od 15 roku życia
  • Dorośli

Gdzie można wypełnić Kwestionariusz?

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

Świętojańska 5a

05-500 Piaseczno

Jak się zapisać na konsultację?

  • 503 685 934 (Małgosia)
  • 736 344 575 (Marta)

akademia.rodziny@mgops.piaseczno.eu