Spotkania grupy terapeutycznej są przeznaczone dla osób dorosłych, które mają (lub miały) bliskie relacje z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leków uspokajających i hazardu  (partnerami, rodzicami, dziećmi).

Osobom w takiej sytuacji często towarzyszy cierpienie, poczucie bezsilności i osamotnienia w toczonej walce o zdrowie ukochanej osoby. Nie pomagają ani prośby, ani groźby. Czy można coś zmienić w sytuacji, gdy wszystkie sposoby zostały już wypróbowane?

Praca nad własnym rozwojem w tej trudnej sytuacji często owocuje pojawieniem się zupełnie nowych perspektyw, które można wypróbować w działaniu. Wspólnie, w atmosferze wzajemnego zrozumienia, terapia uczy jak żyć szczęśliwie niezależnie od tego czy akurat dzisiaj nasi bliscy są trzeźwi, czy też nie. Ponadto, pomaga również skoncentrować się na realizacji osobistych celów i zaspokajaniu własnych potrzeb, jednocześnie budując satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.

Grupa ma charakter zamknięty – w czasie trwania grupy w kolejnych spotkaniach uczestniczą te same osoby.

 

Spotkania rozpoczną się w lutym 2020 i będą trwać przez 3 miesiące, a pracę w grupie poprzedza indywidualna konsultacja.

Liczba osób w grupie: 6-12
Liczba konsultacji indywidualnych poprzedzających uczestnictwo w grupie: 1
Czas trwania konsultacji: 50 min
Czas trwania spotkania grupowego: 2 h

 

Ilość spotkań grupowych: 12 spotkań 1 x w tygodniu + 3 spotkania w odstępie miesiąca po zakończeniu grupy – żeby ocenić postępy i podzielić się doświadczeniami,

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w grupie zapraszamy do kontaktu z psychologiem:

Małgorzata Strejczek: tel. 22 756 72 63, wewn.:118