Opinia społeczna posłuży Gminie Piaseczno do przygotowania diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz zapewnienia tym osobom pomocy w dostępie do aktywności w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Ankieta jest anonimowa, skierowana do mieszkańców Gminy Piaseczno z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności.

Do udziału w ankiecie zapraszamy osoby, które ukończyły 18 rok życia, w tym osoby starsze, chore mające trudność w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące.

Usługa transportowa door-too-door oznacza usługę indywidualnego transportu osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności. Obejmuje pomoc w wydostaniu się z domu lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Obejmuje również sytuację, w których z transportu korzysta w tym samym czasie może kilka osób o ile, pozwalają na to warunki pojazdu.

Opinia zostanie przeprowadzona w formie anonimowej ankiety elektronicznej, wśród pełnoletnich mieszkańców Gminy Piaseczno w dniach 22.03.2021 – 12.04.2021r.

>>LINK DO ANKIETY <<

Wyniki opinii zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu oraz na stronie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mgops.piaseczno.eu

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres mailowy edyta.banasiewicz@mgops.piaseczno.eu

 

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 jpg Plakat.jpg 23 marca 2021 11:01 Administrator 2 MB 260
2 pdf Plakat.pdf 23 marca 2021 11:01 Administrator 113 KB 235