Została uruchomiona pomoc medyczna w nagłych przypadkach w formie konsultacji – teleporady w dni świąteczne, weekendy i godzinach wieczornych (od 18:00 do 8:00).

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę

pielęgniarki/położnej
lekarską.
w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:

poradę medyczną
e–receptę
e–skierowanie
e–zwolnienie.

TELEFON: 800-137-200
lub przez formularz na stronie: www.gov.pl/tpk