Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie informuje, o zmianie terminu rozpatrzenia wniosków w/s Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz “Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.
„Termin rozpatrzenia wniosków” otrzymuje brzmienie:

„Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.”.

Poniżej link do zmiany ogłoszenia:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1314,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-sprawie-wydluzenia-terminu-rozpatrzenia-wnioskow