Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności z wraz z zaznaczonymi pkt. 7 i 8,
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach związanych z opieką nad nimi. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę nad osobą z niepełnosprawnością zyskują czas na odpoczynek, regenerację, czy załatwienie innych ważnych dla nich spraw. Program stwarza możliwość uzyskania zabezpieczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnościami w czasie np. planowanej hospitalizacji, zabiegu, rehabilitacji opiekuna.
Opieka wytchnieniowa jest realizowana przez Gminę w dwóch formach:
1. pobytu dziennego ( w miejscu zamieszkania uczestnika Programu )
– 15 opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami w wymiarze 89,5 godzin na rok
– 6 opiekunów dzieci do 16 r. ż. z orzeczoną niepełnosprawnością w wymiarze 89,5 godzin na rok
2. pobytu całodobowego ( w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu )
– 4 opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami w wymiarze 14 dni pobytu.

Jednocześnie informujemy, że istnieje jest możliwość wskazania przez opiekuna osoby z niepełnosprawnościami osoby, która mogłaby realizować usługi opieki wytchnieniowej z zachowaniem n/w warunków:
– posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikające z Karty zgłoszenia do Programu) lub
– co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. Doświadczenie to powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w form wsparcia w 2023r. prosimy o dostarczenie kompletu wypełnionych i podpisanych niżej dokumentów wraz z dołączoną kserokopią ważnego orzeczenia stopnia niepełnosprawności do 10.02.2023r.
osobiście do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a.

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 doc PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-18-10-1666774100 (2) 17 stycznia 2023 14:42 Joanna Kalińska 91 KB 243
2 doc KARTA ZGŁOSZENIA OW 2023 17 stycznia 2023 15:27 Joanna Kalińska 26 KB 217
3 pdf SKALA FIM 2023 18 stycznia 2023 08:57 Joanna Kalińska 526 KB 508
4 doc ZALACZNIK-NR-11-DO-PROGRAMU-KLAUZULA-RODO-OW-(DLA-MINISTRA) 2023 17 stycznia 2023 15:26 Joanna Kalińska 19 KB 154
5 doc Załącznik RODO - OW 2023 18 stycznia 2023 07:41 Joanna Kalińska 22 KB 156
6 odt Deklaracja wyboru opiekuna OW 2023 19 stycznia 2023 07:21 Joanna Kalińska 24 KB 215
7 pdf KARTA ZGŁOSZENIA OW 2023 18 stycznia 2023 08:57 Joanna Kalińska 711 KB 165
8 pdf Załącznik nr 11 RODO (Minister) OW 2023 18 stycznia 2023 08:57 Joanna Kalińska 440 KB 152
9 pdf Załącznik RODO OW 2023 18 stycznia 2023 08:57 Joanna Kalińska 718 KB 131
10 pdf Deklaracja wyboru opiekuna OW 2023 19 stycznia 2023 07:21 Joanna Kalińska 63 KB 181
11 doc SKALA FIM 2023 19 stycznia 2023 12:57 Joanna Kalińska 18 KB 155