SAMOTNOŚĆ – KIEDY I KOGO DOTYKA? JAK SOBIE Z NIĄ RADZIĆ? Potrzeba kontaktu z drugą osobą jest wpisana w naturę człowieka. Długotrwałe odosobnienie, wyizolowanie społeczne może prowadzić do obniżenia nastroju oraz …
W czasie epidemii Zespół ds.przemocy przeprowadza grupy robocze w formie wideokonferencji lub rozmowy telefonicznej. Na grupie roboczej spotykają się przedstawiciele MGOPS oraz Policji. Zapraszamy państwa do współpracy w tych formach kontaktu.