Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego adresowany jest do dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnościami:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem Programu jest wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami poprzez możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc osobie z niepełnosprawnościami w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do pracy, ośrodków kultury itp., pomoc w zakupach, podstawowych czynnościach dnia codziennego, w załatwieniu spraw urzędowych.

Gmina Piaseczno przewiduje w edycji 2023 objąć pomocą w formie usług asystenta:
– 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona) w wymiarze 244 godzin rocznie
– 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 180 godzin rocznie
– 1 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona) w wymiarze 128,5 godzin rocznie
– 1 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 128,5 godzin rocznie
– 6 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem niepełnosprawności z zaznaczonym pkt. 7 i 8. w wymiarze 103 godzin rocznie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia w 2023r. prosimy o przesyłanie kompletu wypełnionych i podpisanych niżej dokumentów wraz z dołączoną kserokopią ważnego orzeczenia stopnia niepełnosprawności do 03.02.2023r.
osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a.

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 doc PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2023-1666547008 17 stycznia 2023 14:56 Joanna Kalińska 81 KB 126
2 doc ZAŁ. 7 AOON 2023 - karta zgłoszenia 17 stycznia 2023 14:56 Joanna Kalińska 34 KB 127
3 doc ZAŁ. 8 AOON 2023 zakres czynności 17 stycznia 2023 14:56 Joanna Kalińska 26 KB 116
4 doc ZAŁ. 12 AOON 2023 klauzula RODO 17 stycznia 2023 14:56 Joanna Kalińska 24 KB 108
5 doc RODO AOON 2023 - uczestnik 17 stycznia 2023 14:56 Joanna Kalińska 24 KB 155
6 doc Deklaracja wyboru asystenta AOON 2023 18 stycznia 2023 09:08 Joanna Kalińska 27 KB 137
7 pdf ZAŁ. 7 AOON 2023 - karta zgłoszenia 18 stycznia 2023 09:06 Joanna Kalińska 657 KB 120
8 pdf ZAŁ. 8 AOON 2023 zakres czynności 18 stycznia 2023 09:06 Joanna Kalińska 754 KB 110
9 pdf ZAŁ. 12 AOON 2023 klauzula RODO 18 stycznia 2023 09:06 Joanna Kalińska 539 KB 113
10 pdf RODO AOON 2023 18 stycznia 2023 09:06 Joanna Kalińska 598 KB 108
11 pdf Deklaracja wyboru asystenta AOON 2023 18 stycznia 2023 09:06 Joanna Kalińska 76 KB 120