Od dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców do dzielenia się niewykorzystaną, zdatną do użytku żywnością, oraz do korzystania z pozostawionych w jadłodzielni produktów.

Punktem, zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 1, zarządza Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który dzięki pomocy wolontariusza zadba o bezpieczne i higieniczne warunki przechowywania produktów.

W inauguracji piaseczyńskiej jadłodzielni, która odbyła się 9 lipca 2019 r. uczestniczyli między innymi Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak, dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz autorka projektu do Budżetu Obywatelskiego Pani Danuta Samek.

– Idea jadłodzielni polega na nieodpłatnej wymianie żywności. Zamiast marnować, wciąż nadające się do użytku jedzenie możemy przekazać je innym – tłumaczy Wiceburmistrz Hanna Kułakowska- Michalak.

W czasie uroczystości Burmistrz Daniel Putkiewicz podziękował pomysłodawczyni za cenną inicjatywę, a dyrekcji i pracownikom MGOPS za realizację projektu – Piaseczyńska jadłodzielnia to kolejny, bardzo ważny dla lokalnej społeczności projekt zrealizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego – powiedział Burmistrz.

Lokal dostępny jest dla mieszkańców codziennie w godzinach od 7.30 do 18.30.