Odbiorcy programu:

Warsztat dedykowany jest dla osób uzależnionych, utrzymujących co najmniej roczną abstynencję. Na liście zapisów pierwszeństwo będą miały osoby, które odbyły terapię uzależnień (minimum program podstawowy) lub trzeźwiały w oparciu o pracę nad 12 krokami AA ze sponsorem. Do grupy odbędzie się wstępna kwalifikacja.

Miejsce:

Centrum Aktywności Seniora – Przystań pod Klonami

Szkolna 18, 05-500 Piaseczno

Czas i termin:

Warsztaty zapobiegania nawrotom picia to 10 trzygodzinnych spotkań grupowych, które odbędą się raz w tygodniu. Zajęcia zaplanowane są w piątki w godzinach 16.30-19.30 począwszy od 20 października 2023 r.

Prowadzący:

Paweł Ambroziak – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Zapisy:

736-344-575

Cel:

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej o nawrocie
 • Rozpoznawanie procesu nawrotu
 • Zatrzymanie nawrotu
 • Uczenie się umiejętności zapobiegania nawrotom

Metoda:

 • mikroedukacja
 • autodiagnoza osobistych sygnałów ostrzegawczych
 • dyskusja kierowana
 • „burza mózgów”
 • praca własna

Scenariusz zajęć:

 • rundka wstępna – „z czym zaczynam”
 • informacje zwrotne
 • psychoedukacja na temat nawrotów
 • dyskusja, praca warsztatowa
 • rozdanie i omówienie materiałów edukacyjnych do pracy własnej
 • Rundka końcowa – „z czym kończę”

Tematy zajęć:

 • Rola uzależnień zastępczych
 • Rola zachowań kompulsywnych
 • Równowaga
 • Zmiana
 • Zwiększanie ilości przyjemnych zajęć
 • Stres
 • Złość
 • Tsunami
 • Zespół nawrotu choroby
 • Sygnały ostrzegające przed nawrotem choroby.
 • Planowanie zapobiegania nawrotom choroby.

Uczestnicy pracować będą zarówno podczas maratonu, jak również otrzymując zadania terapeutyczne do realizacji własnej miedzy spotkaniami. W trakcie trwania grupy na bieżąco będą omawiane zgłaszane problemy w bieżącym funkcjonowaniu i stany emocjonalne mające wpływ na wywoływanie procesu nawrotu. Cykl zajęć zakończy się sporządzeniem przez każdego uczestnika listy swoich sygnałów ostrzegawczych oraz ich opisaniem i sporządzeniem planu zapobiegania.