Wolontariat

Czym jest wolontariat?

Wolontariat to świadoma i dobrowolna działalność, podejmowana nieodpłatnie na rzecz innych.

Kto może zostać wolontariuszem?

  • Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, doświadczenie czy czas, którym dysponuje.
  • Osoba pełnoletnia samodzielnie podejmuje decyzję o zaangażowaniu się w działalność wolontariacką, dla osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
  • Wolontariuszami mogą być również osoby bezrobotne (bez obawy o utratę statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku).

Jak można zostać wolontariuszem?

Wolontariusze mogą zgłaszać się sami lub być rekrutowani do konkretnych zadań.

Formy pomocy:

Jako wolontariusz możesz m.in.:

  • udzielać korepetycji z wybranych przedmiotów dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce,
  • pomagać osobom starszym, osobom samotnym oraz osobom z niepełnosprawnościami w ich miejscu zamieszkania,
  • uczestniczyć w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć dla osób starszych,
  • pomagać w organizowaniu imprez i wydarzeń,
  • opracowywać materiały promocyjne (plakaty, ulotki, dokumentację fotograficzną),
  • zgłaszać własne pomysły 🙂

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Wolontariat w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie to przede wszystkim możliwość:

  • zdobywania doświadczeń i nowych umiejętności,
  • sprawdzenia swoich predyspozycji w sferze pomocy społecznej,
  • realizacji pasji i zainteresowań,
  • udziału w ciekawych wydarzeniach i szkoleniach.

Warto wiedzieć:

  • Działalność wolontariuszy reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  • Wolontariusz wykonuje swoje czynności na mocy porozumienia.
  • Wolontariusz może otrzymać zaświadczenie potwierdzające zaangażowanie w działalność wolontariacką.
  • Wolontariat nie jest stażem ani praktyką zawodową.
  • Działalność wolontariuszy organizuje pracownik Ośrodka odpowiedzialny za organizację wolontariatu, współpracujący również z innymi instytucjami i organizacjami.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

tel. 22 750 33 08, e-mail: wolontariat@mgops.piaseczno.eu

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf 1_Kwestionariusz dla wolontariusza 23 marca 2021 10:05 Administrator 741 KB 33
2 pdf 2_Ankieta dla osoby potrzebującej pomocy wolontariusza 23 marca 2021 10:05 Administrator 567 KB 50
3 pdf 3_wolontariat plakat 23 marca 2021 10:05 Administrator 2 MB 44