Opieka wytchnieniowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie w 2022 r. będzie realizował Program „Opieka wytchnieniowa” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. W dniach 1-22.X.2021 r. MGOPS dokonał rozeznania potrzeb w tym zakresie. Na podstawie zebranych danych Gmina Piaseczno wystąpiła z wnioskiem o środki finansowe na realizację Programu. Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów … Czytaj dalej Opieka wytchnieniowa