UWAGA:

Od poniedziałku, 14.03.2022 r., obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski od dnia 24 lutego 2022 r., przebywający na terenie gminy Piaseczno, którzy chcą zgłosić zapotrzebowanie na żywność, proszeni są o zgłaszanie się do punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy, ul. Warszawska 1, Piaseczno (wejście od strony pl. Piłsudskiego). Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.

УВАГА:

З понеділка, 14 березня 2022 року, громадян України, які перетнули польський кордон від 24 лютого 2022 року, та перебувають у ґміні Пясечно можуть повідомити про потребу в їжів пункт інформації для біженців з України, вул. Варшавська, 1, Пясечно (вхід з площі Пілсудського). Пункт працює з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 18.00.

https://piaseczno.eu/zmiana-zasad-wydawania-darow-dla-uchodzcow/