Drodzy Sąsiedzi z Ukrainy,

Na prośbę Wojewody Mazowieckiego zachęcamy Was do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszej obecnej sytuacji życiowej oraz planów na przyszłość. Ankieta jest anonimowa i ma na celu zaplanowanie przez Rząd Polski odpowiednich form pomocy dla osób dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUNFRMN1pNV1lWNFZXNVNLWEdJVFk0RjJIVSQlQCN0PWcu

Шановні українські сусіди!

На прохання мазовецького воєводи заохочуємо Вас заповнити анкету щодо поточної життєвої ситуації та планів на майбутнє. Анкета є анонімною і має на меті спланувати урядом Польщі відповідні форми допомоги особам, які постраждали від збройного конфлікту на території України.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQCN0PWcu&lang=uk