Klub Integracji Społecznej

„Jeśli chcesz - znajdziesz sposób, Jeśli nie chcesz – znajdziesz pretekst”„Jeśli chcesz - znajdziesz sposób, Jeśli nie chcesz – znajdziesz pretekst”
Jest Ci ciężko...
z powodu braku pracy,trudności w relacjach z innymi,poczucia izolacji i osamotnienia,odczuwasz niechęć do wychodzenia z domu.Pomagamy w radzeniu sobie z kryzysem związanym z długotrwałym pozostawaniem bez pracy oraz w zdobyciu umiejętności zawodowych ułatwiających wejście na lokalny rynek pracy.
Wesprzemy również Twój rozwój osobisty poprzez m.in. :
odbudowanie poczucia własnej wartości;eliminację zachowań podtrzymujących bezrobocie;nabycie umiejętności społecznych ułatwiających poruszanie się po aktualnym rynku pracy.Jeśli jesteś zainteresowany zadzwoń lub przyjdź na bezpłatne konsultacje.

Koordynator Projektu: 
Wioletta Urban
e-mail:   wioletta.urban@mgops.piaseczno.eu
tel.:   (22) 756 72 63, 750 33 08, (22) 737 23 97, w.110