Ośrodek

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony Zarządzeniem Nr 9 Naczelnika Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 kwietnia 1990r.
Teren działania oraz zadania określone są w statucie Ośrodka.

Uchwała nr 381/XVI/2011 - Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Piasecznie.