Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy – Pracownik Socjalny

Administrator/ Kwiecień 16, 2018/ Praca/ 0 comments

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W  PIASECZNIE 05-500 Piaseczno ul. Wojska Polskiego  54 STANOWISKO: pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba: Pani Kamila Korzeniewska,   zam. Piaseczno. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Kamila Korzeniewska wykazała się bardzo dobrą…

Informacja o wynikach naboru ma stanowisko – Podinspektor

Administrator/ Luty 26, 2018/ Praca/ 0 comments

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W  PIASECZNIE 05-500 Piaseczno ul. Wojska Polskiego  54 STANOWISKO: podinspektor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba: Pani Joanna Lange-Wrochna zam. Piaseczno Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Joanna Lange-Wrochna wykazała się dobrą znajomością podstawowych zagadnień oraz…

Nabór na wolne stanowisko pracy –  pracownik socjalny

Administrator/ Luty 13, 2018/ Praca/ 0 comments

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  pracownik socjalny   1. Wymagania niezbędne: pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: – posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, – ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, – do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności…

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy – Pracownik Socjalny

Administrator/ Luty 8, 2018/ Praca/ 0 comments

NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W  PIASECZNIE 05-500 Piaseczno ul. Wojska Polskiego  54 STANOWISKO: pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba: Pani Anita Żakiecka zam. Warszawa Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Anita Żakiecka wykazała się dobrą znajomością podstawowych zagadnień,…

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

Administrator/ Styczeń 19, 2018/ Praca/ 0 comments

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor   Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na…

Nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny

Administrator/ Grudzień 11, 2017/ Praca/ 0 comments

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  pracownik socjalny ( 3 osoby )   Wymagania niezbędne: pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: – posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, – ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, – do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone…

Wyniki naboru na stanowisko pracy

Administrator/ Grudzień 7, 2017/ Praca/ 0 comments

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W  PIASECZNIE 05-500 Piaseczno ul. Wojska Polskiego  54     STANOWISKO: podinspektor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Piasecznie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Zawadzka, zamieszkała w miejscowości Gąski. Uzasadnienie dokonanego wyboru:  Pani Justyna Zawadzka w ocenie komisji kwalifikacyjnej…

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

Administrator/ Listopad 13, 2017/ Praca/ 0 comments

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor   Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na…

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Administrator/ Listopad 6, 2017/ Praca/ 0 comments

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – konsultant prawny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie Informujemy, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów spełniających wymagania formalne. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej Elżbieta Klimkowska Piaseczno, 6.11.2017r.

Nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny ( 3 osoby )

Administrator/ Październik 20, 2017/ Praca/ 0 comments

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  pracownik socjalny ( 3 osoby )   1. Wymagania niezbędne: pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o…