Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

Aktualności

  • Kawiarnia Terapeutyczna - Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Piaseczno w związku z realizowaniem przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027 w tym celu strategicznego dotyczącego wspierania rodzin, dbałości o rozwój dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu uzależnieniom, zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia MGOPS w Piasecznie realizuje działania edukacyjne, terapeutyczne, zapobiegające uzależnieniom, rozwijanie działań reintegracji społecznych i zawodowych Czytaj Więcej