Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy – Pracownik Socjalny

Administrator/ Kwiecień 16, 2018/ Praca/ 0 comments

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W  PIASECZNIE

05-500 Piaseczno ul. Wojska Polskiego  54

STANOWISKO: pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została

wybrana następująca osoba:

Pani Kamila Korzeniewska,   zam. Piaseczno.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kamila Korzeniewska wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, podstawowych zagadnień związanych z realizacją obowiązków wynikających  z ustawy o pomocy społecznej. Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz obowiązków pracownika socjalnego. W ocenie komisji kwalifikacyjnej zaprezentowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej cechy osobiste wraz z posiadaną wiedzą, pozwalają sądzić, że Pani Kamila Korzeniewska spełni oczekiwania pracodawcy w wykonywaniu obowiązków służbowych.

 

 

Barbara Klukiewicz-Matuszczak

Dyrektor M-GOPS w Piasecznie

Piaseczno, dnia 12.03.2018 r.