Informacja o wynikach naboru ma stanowisko – Podinspektor

Administrator/ Luty 26, 2018/ Praca/ 0 comments

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W  PIASECZNIE

05-500 Piaseczno ul. Wojska Polskiego  54

STANOWISKO: podinspektor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Pani Joanna Lange-Wrochna zam. Piaseczno

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Lange-Wrochna wykazała się dobrą znajomością podstawowych zagadnień oraz obowiązków ABI, znajomością ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pracownikach samorządowych, KPA. W ocenie komisji kwalifikacyjnej zaprezentowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej cechy osobiste wraz z posiadaną wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pozwalają sądzić, że spełni oczekiwania pracodawcy w wykonywaniu obowiązków służbowych na stanowisku podinspektora.

Dyrektor M-GOPS

Barbara Klukiewicz-Matuszczak

Piaseczno, dnia 22.02.2018 r.