Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy – Pracownik Socjalny

Administrator/ Luty 8, 2018/ Praca/ 0 comments

NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W  PIASECZNIE
05-500 Piaseczno ul. Wojska Polskiego  54

STANOWISKO: pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Pani Anita Żakiecka zam. Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anita Żakiecka wykazała się dobrą znajomością podstawowych zagadnień, obowiązków pracownika socjalnego, znajomością ustawy o pomocy społecznej, KPA.      W ocenie komisji kwalifikacyjnej zaprezentowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej cechy osobiste wraz  z posiadaną wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pozwalają sądzić, że spełni oczekiwania pracodawcy w wykonywaniu obowiązków służbowych na stanowisku pracownika socjalnego.

Dyrektor M-GOPS
Barbara Klukiewicz-Matuszczak

Piaseczno, dnia 2.02.2018 r.