Wyniki naboru na stanowisko pracy

Administrator/ Grudzień 7, 2017/ Praca/ 0 comments

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W  PIASECZNIE

05-500 Piaseczno ul. Wojska Polskiego  54

 

 

STANOWISKO: podinspektor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Piasecznie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Zawadzka, zamieszkała w miejscowości Gąski.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Pani Justyna Zawadzka w ocenie komisji kwalifikacyjnej zdobyła odpowiednią ilość punktów. Posiada wyższe wykształcenie i doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości. Zaprezentowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej cechy osobiste oraz posiadana wiedza, pozwalają sądzić, że spełni oczekiwania pracodawcy w wykonywaniu obowiązków podinspektora.

Barbara Klukiewicz-Matuszczak

Dyrektor M-GOPS

 

Piaseczno, dnia 7.12.2017 r.